Διαθέσιμα μαθήματα

Εξοικείωση με το περιβάλλον Lego Wedo 2 και τον προγραμματισμό του μέσα από το περιβάλλον του Scratch 2.

Γνωριμία με την ρομποτική πλατφόρμα Lego Mindstorm EV3